💐 วันที่ 24 มีนาคม 2567
นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน
เพื่สนับสนุนสมทบทุนก่อตั้งวิทยาเขตนครน่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ