กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง…
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีไทยสืบทอดกันมา เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวนพุทธศาสนา…
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยครูแกนนำสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สร.-มหาวิทยาลัยพะเยา
การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ชุด กระซิบรัก และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะและ งานเซรามิคฝีมือผลงานของนักเรียน

การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ชุด กระซิบรัก และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะและ งานเซรามิคฝีมือผลงานของนักเรียน

วันวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ​ นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้แสดงศิลปะวัฒนธรรม ชุด กระซิบรัก และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะและ งานเซรามิคฝีมือผลงานของนักเรียน ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ร่วม คัดเลือกหนึ่งสุดยอดชุมชนต้นแบบ “…
กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ…