พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ  พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง  ของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวาย พวงมาลา ถวายราชสดุดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เพื่อถวายเป็นราชสักการะ

กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว โดยมี นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน โดยแบ่งสายการดำนาจำนวน 8 สายรับผิดชอบการเก็บเกี่ยวจำนวน 4 แปลงนา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้…

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

นายจิรายุ แซ่ลิ้ม นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันรายการการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 9 ปี 2022 The 9th Special Olympic Southeast Asia Unified Football Tournament 2022 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 🏆ดิวิชั่น 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน“เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ กรุงเบอร์ลิน ปี 2566” Special Olympics World Summer Games 2023…

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

นักกีฬาโรงเรียนน่านปัญญานุกกูล  จังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยโดยผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  จำนวน 6 คน ผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน เข้าร่วมการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2023 Berlin “เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ กรุงเบอร์ลิน  ปี 2566” ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน  1.นายสิธิพล  พิศจาร  ผ่านการคัดเลือกนักกีฬากรีฑาตัวแทนประเทศไทย…

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

โครงการวิจัย การพัฒนาบทเรียนโมดุลแบบปรับหมาะ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ (บกพร่องทางสติปัญญา)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นำบทเรียนโมดูลแบบ ปรับเหมาะ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางปัญญา เป็นการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้บทเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์