ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ซึ่งทางคณะได้ศึกษาดูงานการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประจำ…
กิจกรรมรวมพลจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2567

กิจกรรมรวมพลจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยการนำของนายสมพงษ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล…
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) สาขาน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งทางคณะได้มอบขนม เบาะรองนั่ง น้ำดื่ม ขนม กระเป๋า…
รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2567

รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับรายงานตัวนักเรียน ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เข้าโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่…
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี นายโฆษิต นุดวงแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ…
ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี…
งานโรงเรียนคุณธรรม

งานโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 งานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม สู่การยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4…
“การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล” GSHPS

“การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล” GSHPS

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 งานอนามัยโรงเรียนน่านปัญญนุกูล จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ภายใต้วิสัยทัศน์ส.3 ดี "สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี…
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ…