กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

🔸 กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน🔸 16 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ปฎิบัติศาสนกิจที่ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ…
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์…
ร่วมกับชุมชน

ร่วมกับชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสายธรรมะสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 11 ณ วัดมิ่งเมือง
ต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาวัดพระธาตุแช่แห้งพระอรามหลวงอำเภอภูณศาลาวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา .09.00 น…
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ…