กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง…
คณะผู้บริหาร กำกับติดตามคุณภาพ งานโภชนาการของสถานศึกษา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร กำกับติดตามคุณภาพ งานโภชนาการของสถานศึกษา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามคุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษา…
คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามคุณภาพ งานโภชนาการของสถานศึกษา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามคุณภาพ งานโภชนาการของสถานศึกษา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการ…
คณะผู้บริหาร กำกับติดตามคุณภาพ งานโภชนาการของสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร กำกับติดตามคุณภาพ งานโภชนาการของสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามคุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษา…
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีไทยสืบทอดกันมา เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวนพุทธศาสนา…