งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ…
ต้อนรับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ต้อนรับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน…
ถวายอาหารว่างและน้ำปานะ

ถวายอาหารว่างและน้ำปานะ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งถวายอาหารว่างและน้ำปานะ…
เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผอ.กลุ่ม6 และงานกีฬาสัมพันธ์ สศศ กลุ่ม 6 “รวมพลคนกีฬา 67”

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผอ.กลุ่ม6 และงานกีฬาสัมพันธ์ สศศ กลุ่ม 6 “รวมพลคนกีฬา 67”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล…
🙏🏿 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมทำบุญในงานศพคุณแม่เริง ขัดสม

🙏🏿 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมทำบุญในงานศพคุณแม่เริง ขัดสม

📍10 เมษายน 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 🙏🏿…
แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

📍10 เมษายน 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  🎉 แสดงความยินดีต้อนรับ  🎉นางสาวนิลรัตน์  สุรีย์…
ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร ครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา

การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา"