• ไม่เสียค่าหน่วยกิต หรือค่าบำรุงการศึกษาใด ๆ
  • ได้รับแจกเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
  • อาหาร 3 มื้อ และอาหารเสริม
  • ที่พักฟรี (หอนอนนักเรียนชาย และหอนอนนักเรียนหญิง)
  • ได้รับแจกเครื่องแต่งกายอื่น ๆ อาทิ ถุงเท้า รองเท้าแตะ ชุดชั้นใน เสื้อกันหนาว
  • ได้รับแจกของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน สบู่ แซมพู ฯ
  • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน โดยนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด และทีมสหวิชาชีพ
  • บริการด้านสุขภาพ อาทิ การปฐมพยาบาล การรักษาการส่งต่อสถานพยาบาล การตรวจสุขภาพร่างกาย การตรวจสุขภาพฟันฯ