รูปภาพกิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์
กิจกรรมทำพรรณไม้แห้ง สวนพฤกษศาสตร์ (ประถมศึกษา)

กิจกรรมทำพรรณไม้แห้ง สวนพฤกษศาสตร์ (มัธยมศึกษา)