พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

💐 วันที่ 24 มีนาคม 2567นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลและคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่านเพื่สนับสนุนสมทบทุนก่อตั้งวิทยาเขตนครน่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน…
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ7-55000-007 “การรักทรัพยากร…
การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )

การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จะจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้งานหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2566

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2566 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงทำให้เป็นแรงผลักดันในการเรียนของน้องๆ
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2566 https://www.youtube.com/watch?v=I6QQHqKSIRw
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 https://www.youtube.com/watch?v=xstiSAK-XEA&t=507s
นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมกิจกรรม

น่านเปิดเมือง เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ…
กิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2567

กิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 07.00 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่…