กิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค ป้องกันการแพร่ระบาคของโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค ป้องกันการแพร่ระบาคของโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค ป้องกันการแพร่ระบาคของโรคไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเสี่ยงจากสารเสพติดและตระหนักถึงโรค และการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566 ครูแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 ณ…
ร่วมกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

ร่วมกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" นำโดยนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายบูรณาการสร้างคลังอาหารชุมชน ปลูกไม้ผลสองข้างทาง ณ ชุมชนบ้านหนองเต่า
กิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

กิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย มทบ.38 โดย ขุนภักดี38 จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ #กิจกรรมเสาธง5นาที วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.66 เวลา 0820 ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้จิตอาสา904 ,ชุดขุนภักดี 38…
ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ทัพนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย จากโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ทัพนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย จากโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 2023 Special Olympics World Summer Games ระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน…
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล…
อบรมการเงินและพัสดุ

อบรมการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดการอบรมการเงินและพัสดุ โดยมีนางสาวพิมสิริ พิชวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และคณะมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียน…
อบรมวินัยและการรักษาวินัย

อบรมวินัยและการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมวินัยและการรักษาวินัย โดย นางสาวพิมพ์ริฃา วังชากร นิติกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ ผู้ช่วยนิติกร ให้ความรู้แก่คณะครู และบุคคลากรในโรงเรียน…
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…