พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย นายสมพงษ์ อุ่นใจ…
อบรมการเงินและพัสดุ

อบรมการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดการอบรมการเงินและพัสดุ โดยมีนางสาวพิมสิริ พิชวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และคณะมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ…
อบรมวินัยและการรักษาวินัย

อบรมวินัยและการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมวินัยและการรักษาวินัย โดย นางสาวพิมพ์ริฃา วังชากร นิติกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ…
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 1…
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอนเตามแนววอลดอร์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ 2.…
กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง”

กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม “สืบฮีต…
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีเปิด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีเปิด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน จัดพิธีเปิดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้กรอบแนวคิด เด็กเหนือรักษ์ถิ่น…

ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับมอบทุนสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ ในจังหวัด ณ…