วันที่ 10 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยการนำของ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว นางมาลินี ธนะสมบัติ นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานวิ่งเพื่อน้องคนพิการจังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีประธานในพิธี ท่านนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน