พิธีพระราชทานพันธ์ผัก

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพ.ท.ณรบ เซ็นน้อย จากมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในพิธีในการนี้ ผู้บริหาร ครู…

รับวัคซีนHPV

วันที่ 8 ธ.ค. 66 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับบริการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยายาลภูเพียงและรพ.สต.ในสังกัดอบต.ฝายแก้ว มาฉีดวัคซีนHPV(ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) นักเรียนอายุ 12-20 ปี

กิจกรรมวันดินโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรม “วันดินโลก ” นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกกระหล่ำปลีในถุงดำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของ “ดิน”ร่วมกันรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชดำริโครงการมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี…

จิตอาสา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนน่าน ปัญญานุกูล นำโดยนายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการนี้ ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 อำเภอภูเพียง…

กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว โดยมี นายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร…

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกิจกรรมในช่วงบ่าย นักเรียนได้เรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีครูหอนอนและครูผู้ช่วยหอนอนพี่เลี้ยง เป็นคนให้ความรู้ มีการแสดงของนักเรียน “ชุดฟ้อนโคม”มีการประกวดกระทงของแต่ละหอนอน และหนูน้อยนพมาศแต่ละหอนอน โดยการนำของ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธี…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ และแหล่งเรียนรู้”

1 2 9

วันพ่อ วันชาติ วันดินโลก 66

Load More