รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSระดับชาติ ครั้งที่ 11

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSระดับชาติ ครั้งที่ 11…
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และสินทรัพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลร่วมรับรางวัลหน่วยเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ประเมินบัญชี ระบบ GAQA ระดับดีเด่น

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และสินทรัพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลร่วมรับรางวัลหน่วยเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ประเมินบัญชี ระบบ GAQA ระดับดีเด่น

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และสินทรัพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลร่วมรับรางวัลหน่วยเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ประเมินบัญชี ระบบ GAQA ระดับดีเด่นของสำนักงานคลังจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช…
วิ่งเพื่อน้องคนพิการจังหวัดน่าน

วิ่งเพื่อน้องคนพิการจังหวัดน่าน

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยการนำของ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว…
พิธีพระราชทานพันธ์ผัก

พิธีพระราชทานพันธ์ผัก

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…
รับวัคซีนHPV

รับวัคซีนHPV

วันที่ 8 ธ.ค. 66 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับบริการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยายาลภูเพียงและรพ.สต.ในสังกัดอบต.ฝายแก้ว มาฉีดวัคซีนHPV(ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) นักเรียนอายุ 12-20 ปี
กิจกรรมวันดินโลก

กิจกรรมวันดินโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรม “วันดินโลก ” นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกกระหล่ำปลีในถุงดำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของ…
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…
จิตอาสา

จิตอาสา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนน่าน ปัญญานุกูล นำโดยนายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ…
กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 8

กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว โดยมี…