อนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยทีมสาธารณสุข

อนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยทีมสาธารณสุข

งานอนามัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเช็คและติดตามความแข็งแรงสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 หน่วยงานคือโรงพยาบาลภูเพียง/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล…
งานโรงเรียนคุณธรรมขอแสดงความยินดี

งานโรงเรียนคุณธรรมขอแสดงความยินดี

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2567
กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

🔸 กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน🔸 16 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ปฎิบัติศาสนกิจที่ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ…
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์…
ร่วมกับชุมชน

ร่วมกับชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสายธรรมะสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 11 ณ วัดมิ่งเมือง
ต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…