แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

📍10 เมษายน 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  🎉 แสดงความยินดีต้อนรับ  🎉นางสาวนิลรัตน์  สุรีย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ 
ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร ครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา

การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา"

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00น.นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้ นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประขุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ณ…
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

💐 วันที่ 24 มีนาคม 2567นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลและคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่านเพื่สนับสนุนสมทบทุนก่อตั้งวิทยาเขตนครน่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ7-55000-007 “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน”พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ…
การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )

การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จะจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้งานหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2566

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2566 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงทำให้เป็นแรงผลักดันในการเรียนของน้องๆ