เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยครูแกนนำสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สร.-มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น ​เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
โครงการทหารพันธุ์​ดี

โครงการทหารพันธุ์​ดี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์,กิ่งพันธุ์ไม้ผล และข้าวเกรียบฟักทอง โดยมีพล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38…
งานโรงเรียนคุณธรรมขอแสดงความยินดี

งานโรงเรียนคุณธรรมขอแสดงความยินดี

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2567