รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน โดยครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด และแก้ไขพฤติกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สังคม การกระทำที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองให้นักเรียน…
อนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยทีมสาธารณสุข

อนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยทีมสาธารณสุข

งานอนามัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเช็คและติดตามความแข็งแรงสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 หน่วยงานคือโรงพยาบาลภูเพียง/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล…