วันวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ​
นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้แสดงศิลปะวัฒนธรรม ชุด กระซิบรัก และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะและ งานเซรามิคฝีมือผลงานของนักเรียน ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ร่วม คัดเลือกหนึ่งสุดยอดชุมชนต้นแบบ “ เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2567 เพื่อร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเชิงประจักษ์ ณศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอรามหลวง