วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่าน โดยมี นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประธานในพิธีเป็นผู้เดินตรวจกองลูกเสือ เนตรนารี