เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์,กิ่งพันธุ์ไม้ผล และข้าวเกรียบฟักทอง โดยมีพล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เป็นประธานพิธี ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบข้าวเกรียบฟักทอง จำนวน 13 กก. ให้กับนักเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชน, โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้มีความรู้มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ทำให้เกิดความพอเพียง พอมี พอกิน ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน