เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสายธรรมะสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 11 ณ วัดมิ่งเมือง