วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ในการเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล