เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาวัดพระธาตุแช่แห้งพระอรามหลวงอำเภอภูณศาลาวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน