เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา .09.00 น ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตาบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน