เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับบคณะเพื่อนคุณชูเกียรติ ตั้งเลิศสัมพันธ์ มีการแสดง“ฟ้อนจุ้มสะหรี ศรีภูเพียง” และการแสดง “ฝันมีชีวิต”ณ หอประชุมพญาภูคา  โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน