เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประจำ สถานศึกษาปลอดภัย โดยมีครูแกนนำพร้อมทั้งนักเรียนแกนนำแต่ละกิจกรรมร่วมนำเสนอข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ศึกษาดูงาน