เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) สาขาน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งทางคณะได้มอบขนม เบาะรองนั่ง น้ำดื่ม ขนม กระเป๋า ให้แก่ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบ