เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยการนำของนายสมพงษ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2567