เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับรายงานตัวนักเรียน ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เข้าโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล