📍เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 🎉 เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผอ.กลุ่ม6 และงานกีฬาสัมพันธ์ สศศ กลุ่ม 6 “รวมพลคนกีฬา 67” ณ จังหวัดเชียงใหม่