📍10 เมษายน 2567 นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 🙏🏿 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมทำบุญในงานศพคุณแม่เริง ขัดสม มารดาของ นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง