📍10 เมษายน 2567

นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  🎉 แสดงความยินดีต้อนรับ  🎉นางสาวนิลรัตน์  สุรีย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่