เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่