เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 07.00 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2567 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน