เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันตรุษจีน ได้แก่ 1.การแสดงรเต้นประกอบเพลง 2.การให้ความรู้เรื่องความสำคัญของวันตรุษจีน สิ่งที่ควรทำและข้อห้ามในช่วงเทศกาลตรุษจีน การกล่าวคำอวยพรที่เป็นสิริมงคล 3. ถาม – ตอบคำถทักทายภาษาจีน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน