วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำโดย นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมผู้บริหารจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนและได้รับเกียติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบของขวัญให้กับนักเรียนร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานต่างๆ