เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมต้อยรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ที่เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดทำผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องเรียนคุณธรรมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน