เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้านบริหารจัดการผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองนางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง และนางกันต์ฤทัย งานวิชา ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร