เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และสินทรัพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลร่วมรับรางวัลหน่วยเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ประเมินบัญชี ระบบ GAQA ระดับดีเด่นของสำนักงานคลังจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และร่วมอวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดน่าน