วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และกิจกรรมฐานการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ ฐานการเรียนรู้วันชาติ