วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรม “วันดินโลก ” นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกกระหล่ำปลีในถุงดำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของ “ดิน”ร่วมกันรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชดำริโครงการมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน