เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนน่าน ปัญญานุกูล นำโดยนายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการนี้ ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน