เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกิจกรรมในช่วงบ่าย นักเรียนได้เรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีครูหอนอนและครูผู้ช่วยหอนอนพี่เลี้ยง เป็นคนให้ความรู้ มีการแสดงของนักเรียน “ชุดฟ้อนโคม”มีการประกวดกระทงของแต่ละหอนอน และหนูน้อยนพมาศแต่ละหอนอน โดยการนำของ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม