วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนกลุ่มงานอาชีพนักแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อเสริมพลังด้านสุนทรียภาพ พร้อมทั้งสร้างความผ่อนคลาย ให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วย ญาติ รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาล ได้เกิดความผ่อนคลายและเกิดสุนทรียภาพ ณ สวนแม่พลอย โรงพยาบาลน่าน