วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนให้กับคณะครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล