16 พฤศจิกายน 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 6 ร่วมให้การต้อนรับ