วันที่ 29 ต.ค. 2566 นายโฆษิต นุดวงแก้ว นำนายสิทธิพล พิศจาร ตัวแทนนายสิทธิกร พิศจาร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 วาดภาพ โครงการนักกีฬา -จิตกร สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ