เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566 และพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 54 ปี 34 พรรษา พระชยานันทมุนี,รศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม ณ น่าน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอามรามหลวง,รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงอดีตเจ้าอาวาสและบรรพบุรุษชน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง