วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร ตัวแทนครูบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการจิระวัฒน์ วังกะ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน