วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้ใหญ่ใจดีได้เลี้ยงอาหารและขนมนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกินของ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี คณะกรรมการสถานศึกษา