โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัดน่าน ประจำปี 2566